• Atenció al client
  • 606 524 858

Serveis de tala en alçada, tales de pins i palmeres

Tala de pins i palmeres, empresa de tala d'arbres

Empresa de tala d'arbres amb servei a Barcelona, ​​Girona i Tarragona

Serveis de tala d'arbres grans en alçada, també tallem fruiters, ornamentals i grans arbres com pins, palmeres, alzines, sureres, roures, avets, oms, pollancres, caquis, desmais, plataners, figueres, xiprers, etc. Tala d'arbres amb tècniques enfiladisses per a treballs forestals on no es pot utilitzar una grúa o plataforma elevadora.

Tallem principalment arbres grans com oms, álbers, pins pinyoners, pins negres i pins roig, també talen fruiters com ametller, albercoc, perera, pomera, préssec, cirerer, etc., som talladors d'arbrat amb àmplia experiència en la tala de tot tipus d'arbres grans i petits.


Tala de seguretat d'arbres amb perill de caure | SERVEIS PER EMERGÉNCIES


La tala de seguretat es realitza quan l'arbre ha caigut o está a punt de caure, un arbre que s'inclina o es trenquen branques per l'acció de vent o altres inclemències de el temps, la tala de seguretat pot incloure apuntalament, tall de branques i trossejat de el tronc per al seu transport, treballs d'emergència amb perill de caiguda i lliure de graons, camins i parcel·les.

 

Tala de pins Barcelona, Girona i Tarragona

Realitzem treballs de tala de pins en alçada, els objectius de les tales de pins són diversos, les principals funcions son per seguretat, per arbre caigut o amb perill de caure, realitzem tales de pi en Barcelona, Girona i Tarragona, serveis de tala d'arbres mitjançant técniques de trepa i grúes.

Tala de palmeres en alçada

Realitzem treballs de tala en alçada de palmeres, els objectius de les tales de palmeres son principalment funcions son per seguretat, arbre caigut o amb perill de caure, realitzem tales de palmeres en Barcelona provincia, serveis de tala de palmera mitjançant técniques de trepa o grúes.

Tala de xiprer Barcelona, Girona i Tarragona

Realitzem treballs de tala de xiprers en alçada, els objectius de les tales de xiprer són diversos, les principals funcions son per seguretat, per arbre caigut o amb perill de caure, realitzem tales de xiprer a Barcelona, Girona i Tarragona, serveis de tala d'arbres mitjançant técniques de trepa i grúes.

Tala d'alzina

Realitzem treballs de tala d'alzina, els objectius de les tales d'alzines són diversos, les principals funcions són per seguretat o amb perill de caure, per construccions de vivendes, vam realitzar tales d'alzines a Barcelona, Girona i Tarragona, serveis de tala d'arbres mitjançant tècniques de trepa i plataformes elevadores.

Tala d'olivera

Realitzem treballs de tala d'olivera, els objectius de les tales d'oliveres són diversos, les principals funcions són per fructificació de l'oliva, per seguretat i poda ornamental, vam realitzar tales d'olivera a Barcelona, Girona i Tarragona, serveis de tala d'arbres mitjançant tècniques de trepa i plataformes elevadores.

Image

Som una empresa de tala i poda d'arbres amb serveis de treballs forestals i de jardineria, a la nostra empresa realitzem podes i tales de pins / palmeres en tota la província de Barcelona, ​​Tarragona i Girona.

Treballs de poda en alçada, professionals en la tala d'arbres en alçada.

Contacte

Direcció:
Creu d'en Muntaner 38 CP 08970 
Sant Joan Despí, Barcelona

 

Teléfon: +34 645 489 061
Email: info@podadarbres.com